Solcellepaneler med batteri: Fordeler og oppmerksomhetspunkter [+ pris] (2023)

Har du solcellepaneler eller ønsker du å få dem montert? Da er et batteri til dine solcellepaneler (hjemmebatteri) en interessant investering. Dette lar deg lagre overskuddskraften som genereres av panelene dine i stedet for å returnere den til strømnettet. På denne måten bruker du mer egengenerert kraft. Du kan lese alt om fordelene, effektiviteten, prisen, ... med et solcellepanelbatteri her.

Gå raskt til:
Fordeler
Pris
Er det lønnsomt?
Oppmerksomhetspunkter ved kjøp
Be om tilbud

Hvordan fungerer et solcellepanelbatteri?

Formålet med solcellepanelbatteriet, også kalt hjemmebatteri, er å lagre strøm. Når gjør hun det?

 • I løpet av dagen: lagring av elektrisiteten produsert av solcellepanelene dine
 • om kvelden og natten: lagring av billig elektrisitet til lavkonjunkturer (tiden kan variere fra kommune til kommune)

Du kan da bruke denne økonomisk lagrede energien når du trenger den (f.eks. når solcellepanelene dine produserer mindre i dårlig vær, om natten osv.).På denne måten får du mindre strøm fra strømnettet og du bruker mer egenprodusert grønn kraft fra solcellepanelene dine.

TIPS: planlegger du å få installert solcellepaneler eller har du allerede solcellepaneler? Da er det absolutt verdt å vurdere å installere et solcellepanelbatteri. En spesialisert installatør vil gjerne gi deg skreddersydde råd. Motta gratis forslag og tilbud fra spesialiserte installatører som er aktive i ditt område gjennom vårtilbudssiden.

Fordeler batteri solcellepaneler

Har du tenkt på et batteri for din nåværende eller fremtidsolcellepaneler? Helt riktig, for solcellepaneler med batteri gir mange fordeler:

 • Du bruker mer egenprodusert energi: med solcellepaneler uten batteri bruker du ca 30% av din egen strømproduksjon. Med solcellepaneler med batteri stiger denne prosentandelen til 50 % til 80 %.
 • Du er mer uavhengig av strømnettet: jo mer egenprodusert energi du bruker, jo mer uavhengig blir du av strømnettet. Merk: selv med et solcellepanelbatteri vil du ikke være helt uavhengig. Om vinteren vil du fortsatt måtte få strøm fra nettet.
 • Energiregningen din fortsetter å falle: takket være et solcellepanelbatteri må du ta mindre strøm fra nettet og solcellepanelene dine blir enda mer lønnsomme. På denne måten kan du spare ekstra på strømregningen.
 • Du har et backup-system under et strømbrudd: går strømmen plutselig ut? Da er ditt solcellepanelbatteri din redningsmann i nød. Alle dine elektriske apparater og belysning kan fortsette å fungere. Et slikt reservesystem er absolutt ikke en unødvendig luksus for selvstendig næringsdrivende og bedrifter.
 • Du er bedre forberedt på det digitale målersystemet: fra 1. januar 2021 forsvinner forbrukertaksten (fast beløp som eiere av solcellepaneler betaler for å bruke strømnettet). Med det nye digitale målersystemet betaler du nettkostnadene dine basert på ditt faktiske forbruk fra nettet. Jo større eget forbruk, jo bedre. Og det er nettopp den store fordelen med et solcellepanelbatteri.

Solcellepanel batteri pris

Kostprisen på et batteri for solcellepanelene dine avhenger hovedsakelig av merke (f.eks. Tesla, LG, …), kapasitet og kvalitet. Du kan regne med en målpris på5.000 til 10.000 euro, inkl. mva og montering. Denne kjøpesummen har falt det siste året, men er fortsatt høy.

NB: Installasjonskostnadene for et batteri for solcellepanelene dine kan variere. Har du for eksempel et batteri installert sammen med solcellepaneler? Da er kostnadene ofte lavere enn ved montering av solcellebatteri alene. Ønsker du å sammenligne priser, batterityper, råd og utførelsestider? Motta gratis tilbud fra spesialiserte installatører gjennom våroffertedienst.

TIPS: Reduser kostnadene gjennom premier

 • Premium: i Flandern kan du søke om premie for et batteri for solcellepaneler. Premiebeløpet synker hvert år.
 • Redusert momssats: er hjemmet ditt eldre enn 10 år? Da betaler du kun 6 % mva i stedet for 21 % for kjøp og montering av batteri til dine solcellepaneler.

NB: For å kunne kreve disse økonomiske fordelene, må hjemmebatteriet installeres av en spesialisert installatør.Be om gratis tilbud her.

Solcellepaneler med batteri: Fordeler og oppmerksomhetspunkter [+ pris] (1)

Er et solcellebatteri lønnsomt?

Et batteri for solcellepaneler har helt klart mangefordeler. Du bruker mer egengenerert kraft og er derfor mer uavhengig av strømnettet. Dette reduserer energiregningen ytterligere.

Men er et solcellebatteri en lønnsom investering?Gitt de høye kostnadene, tar det for tiden lang tid å tjene tilbake investeringen. For et batteri på 9000 euro kan du for eksempel regne med en tilbakebetalingstid på 20 år, mens levetiden er begrenset til 12 til 15 år. Takket være 3 faktorer blir et batteri for solcellepaneler stadig mer interessant:

 1. Eksperter forventer atprisene på batterier til solcellepaneler vil falle ytterligere. Og energipriser? De vil trolig fortsette å stige.
 2. Teknologien står ikke stille. Deneffektiviteten og levetiden til et solcellepanelbatteri vil derfor bare fortsette å bli bedre.
 3. Med den digitale måleren betaler du nettkostnadene dine fra 2021 på grunnlag av ditt faktiske forbruk av strømnettet.Jo mindre du tar fra nettet, jo bedre. Takket være solcellepaneler med batteri kan du spare enda mer sammenlignet med gjeldende forbrukersats.

Er et batteri uten solcellepanel fornuftig?

Du kan også kjøpe et batteri uten å ha solcellepaneler. Da lagrer du ikke egenprodusert solenergi, men billigere energi til natttakst. Det gir imidlertid ikke mye mening, fordi detbesparelsene er mye lavere(gjennomsnittlig 100 euro per år for en gjennomsnittlig familie). Forskjellen mellom dag- og nattpriser i vårt land er for liten. Et slikt batteri er kun nyttig som et reservesystem under en funksjonsfeil eller sammenbrudd.

Viktig: det er derfor mye bedre å velge et batteri i kombinasjon med solcellepaneler. Har du allerede solcellepaneler eller ønsker du å få dem installert? Sørg da for å snakke om det med en anerkjent installatør. Motta gratis råd og skreddersydde priser gjennom vårtilby service.

Oppmerksomhetspunkter ved kjøp

Hvordan velger du et batteri til solcellepaneler tilpasset din situasjon og ønsker? En installatør ser gjerne etter den beste løsningen sammen med deg. Det er best å ta hensyn til følgende punkter:

 • Juster kapasiteten på batteriet til ditt forbruk og dine solcellepaneler: du oppnår de beste resultatene ved å justere lagringen av ditt solcellepanelbatteri til din solenergiproduksjon og ditt strømforbruk. Får du installert batteriet sammen med solcellepanelene dine? Da kan installatøren ta hensyn til alle disse aspektene. Men det er også fullt mulig å kjøpe et batteri med riktig oppbevaring dersom du allerede har solcellepaneler. En installatør kan gi deg passende råd om dette.
 • Sjekk om batteriet har en integrert omformer: omformeren til en solcelleinstallasjon er ikke tilstrekkelig for et batteri. Ditt solcellepanelbatteri trenger derfor en integrert omformer som konverterer likestrøm til vekselstrøm. Et annet alternativ er å kjøpe en kompatibel inverter som vil drive både solcellepanelene og batteriet.
 • Se på returen: et billigere solcellepanelbatteri er ikke nødvendigvis billigere. Yield spiller også en rolle. Effektiviteten til de beste modellene på markedet er 95 %, sammenlignet med 70 % for de minst effektive. Med sistnevnte mister du derfor mye mer lagret energi.
 • Legg merke til hvor mye strøm batteriet kan lagre i løpet av levetiden: du kan uttrykke levetiden til et solcellepanelbatteri i år, men det er bedre å se på hvor mange ganger et batteri kan lades og utlades (LCOS = utjevnet lagringskostnad). Et billig batteri kan bare gjøre 1000 av disse ladesyklusene, sammenlignet med 5000 til 10.000 ladesykluser for dyrere modeller.
 • Ta hensyn til kjølingen av batteriet: Noen batterier kontrollerer temperaturen bedre enn andre. Er ikke kjølingen riktig justert? Da blir levetiden mye lavere.
 • Kapasiteten reduseres ved slutten av levetiden: Kapasiteten til et batteri for solcellepaneler reduseres med årene. Ved slutten av levetiden er kapasiteten fortsatt 60 % til 70 %.
 • Velg et miljøvennlig batteri: vil du være kvalifisert for den flamske premien for hjemmebatterier? Da bør du ta et miljøvennlig batteri, for eksempel basert på litiumteknologi. Blybatterier er ikke kvalifisert for en premie.

TIPS: Få batteriet installert av en spesialisert installatør

Sørg for å diskutere alle disse punktene med en installatør. Han kan videre informere deg om alle mulighetene og egenskapene til et batteri for solcellepaneler og hjelpe deg å ta det beste valget for din situasjon. I tillegg sikrer den riktig plassering og justering av batteriet ditt. Ser du etter spesialiserte installatører som er aktive i ditt område? Du kan be om gratis tilbud via nedenfortilbudsskjema:

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 09/13/2023

Views: 5559

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.