Varför det är för mycket att arbeta 8 timmar om dagen - radikal brand (2023)

Dela på TwitterDela på FacebookDela på PinterestDela på LinkedInDela på Reddit

Den traditionella 8-timmarsarbetsdagen har funnits i 200 år. är det inteär det dags att gå till ett nytt system? Läs här varför jag tycker att det är för mycket att jobba 8 timmar om dagen.

Runt om i världen är arbetsdagarna cirka åtta timmar långa. Vi går in på kontoret 5 dagar i veckan, vilket innebär att arbetsbelastningen är cirka 840 timmar. I Nederländerna får du dessutom runt 5 veckors semester (vilket kan variera beroende på din arbetsgivare).

Det är mönstret. Dag in och dag ut. Varje vecka. Hela året runt.

Sedan när började detta? Den industriella revolutionen – ni vet, den där revolutionen som ägde rum för över 200 år sedan.

Jag skulle säga att MYCKET har förändrats under de senaste 200 åren.Men det förblev detsamma. Vad konstigt!

Det får mig att undra: är det bara något vi fortsätter att göra för att vi alltid har gjort det så? Är vi så vana vid det att vi tror att vi inte kan göra vårt arbete på kortare tid?

Många inser att sättet vi jobbar på nuförtiden är lite förlegat. Folk som tycker att det är för mycket att jobba 8 timmar om dagen.

I dagens tid av internet, innovation ochöka produktiviteten– Vi börjar äntligen ifrågasätta hur fantastisk den där åtta timmar långa arbetsdagen faktiskt är.

Innehållsförteckning show

Varför jobbar vi 8 timmar om dagen?

Tja, i princip skapades den åtta timmar långa arbetsdagen under den industriella revolutionen. För cirka 200 år sedan. Den åtta timmar långa arbetsdagen var egentligen för att minska antalet timmar som människor tvingades arbeta i fabriken. Detta var ett stort genombrott för 200 år sedan som inte har förändrats ens lite sedan dess.

1938 implementerades Fair Labor Standards Act. I denna lag fastställde vi minimilön, övertidsersättning och fler rättigheter för barnarbete.

Varför är det för mycket att arbeta 8 timmar om dagen

Så varför är en 8 timmars arbetsdag för mycket? Varför behöver du inte jobba 8 timmar om dagen?

Du kanske inte behöver 8 timmar för ditt jobb

Det första som kommer att tänka på är om du behöver 8 timmar för varje jobb?

Enligt min åsikt, och erfarenhet, leder den 8 timmar långa arbetsdagen till en hel del bortkastad tid.

Går tillkaffemaskin, möten, mer kaffe på grund av mötena och mycket mejl.

Sanningen är att många positioner inte behöver en anställds fulla uppmärksamhet under 8 hela timmar varje dag.

Verkligen, när arbetade du senast hela 8 timmar?

Jag menar,utanFacebook, söta kattvideor eller prata med dina kollegor under längre perioder.

I mitt tidigare projekt hade jag många kollegor som jobbade mer än 8 timmar varje dag.Korrektion: de var på jobbet mer än 8 timmar varje dag.

Jag fick kollegor att berätta för mig att det inte fanns något mer för dem att göra, klockan 14 på en tisdag.

Eller så pratade jag med kollegor och frågade om jag kunde hjälpa dem med något, och de sa till mig att det inte finns för många saker att göra.

Detta resulterar i att anställda blir uttråkade och är mindre entusiastiska över sitt jobb. Dessutom betalar arbetsgivare för tomma timmar – förmodligen inte alltid medvetna om att de gör det.

Detta är fortfarande ett gammalt system för att byta tid mot pengar. Vi är på jobbet i 8 timmar och vi får betalt för de 8 timmarna. Vi har 40 timmar i vårt kontrakt och vi behöver vara på kontoret i 40 timmar.

Ett bättre alternativ?

Byt valuta för pengarna.

Många människor är klara med sitt jobb på mindre än 40 timmar, så varför tvinga människor som är bra på vad de gör att hålla sig till ett schema som inte är vettigt?

Det kan vara ett bra sätt att låta människor göra detfå kampanjer, vara mer nöjd med jobbet, ellerfå en löneförhöjning.

Är en 8-timmars arbetsdag produktiv?

EnligtOhio University, är den genomsnittliga arbetaren bara produktiv i 2 timmar och 53 minuter varje 8-timmars arbetsdag. Den återstående tiden går åt till att läsa nyhetswebbplatser (1 timme), kolla sociala medier (45 minuter), diskutera icke-arbetsrelaterade ämnen (40 minuter) eller till och medletar efter nya jobb(26 minuter).

Det sista fick mig verkligen..

Betyder det att människor är lyckligare på jobbet? Jag tror att du kan säga nej.

"8-timmarsarbetsdagen skulle vara perfekt om vi skulle ha maskiner som slås på klockan 9 och stängs av klockan 17. Enligt min erfarenhet är det inte effektivt.”, konstaterar professionell handledare och konsult frånPapersOwl. "De elever till mig som försökte pressa sig själva att följa en 8-timmars arbetsdag (studerande) princip och koncentrera alla studier de har inom 8 timmar, som ett resultat, möttes de av utmattning, brist på motivation och ibland till och med depression.”

Även om vissa arbetsgivare skulle älska det, utnyttjar det inte det naturliga flödet som du har under dagen.

I allmänhet är människor mest produktiva och kreativa i tidsblock som sprids ut över hela dagen.

Mellan dessa block av produktivitet och kreativitet är vila och stillestånd ett måste.

Jag menar, jag behöver en tupplur efter lunch.

Vår hjärna kan bara inte fokusera i 8 timmar i sträck, utan pauser emellan.

Människor presterar bäst när de har 10-20 minuters pauser varje timme de arbetar.

Strukturen för den 8 timmar långa arbetsdagen för närvarande är inte utformad för detta.

Dessutom fungerar olika människor bättre vid olika tidpunkter. Jag känner folk som jobbar bättre under de tidiga morgontimmarna, medan andra hellre sätter sig ner för att jobba på eftermiddagen, eller folk som skickar mejl sent in på natten och är riktiga nattugglor.

Själv gör jag mitt bästa arbete på morgonen mellan 07.00 – 11.00 och strax före middagen 16.00 – 19.00.

Det handlar om alternativ

Precis som medEkonomiskt oberoende och gå i pension i förtid, det handlar om alternativen.

Du ärsova 8 timmarper natt arbetar du 8 timmar, vilket återstår 8 timmar för att få ihop resten av ditt liv. Detta inkluderar också tid att varva ner från jobbet, tid för att göra dig redo för jobbet och din pendling till jobbet.

Den fungerar 6 timmar per dag för avkoppling,dina hobbies, vänner, träning, sysslor och familj. Tja, det är mycket mindre än jag helst skulle spendera på dessa aktiviteter.

Detta sätt att leva kan vara mycket otillfredsställande.

Tiderna förändras, som tur är. Sakta men säkert.

Företag som vill hålla sig till 8 timmars arbetsdag bör vara försiktiga. De kan förlora sin största talang och sina anställda till företag som tillåter flexibilitet på något sätt, form eller form.

Anställda börjar inse att det finns ett bättre sätt att leva för dem än 8 timmars arbetsdag. Med uppkomsten avsidostjatoch småföretag, fler och fler människor ser fördelarna och flexibiliteten med att arbeta för sig själva.

Hur många timmar ska du arbeta om dagen?

Det finnsnyligen genomförda experimentgjort i Sverige där de testar en sextimmars arbetsdag. Detta resulterade i en 20% ökning av lyckan, en 64% ökning av produktiviteten och en 50% minskning av sjukfrånvaron. Anställda rapporterade högre energinivåer, inte bara på jobbet utan även hemma.

halleluja! Det är väl det vi vill?

För närvarande verkar 6 timmars arbete på en dag vara idealiskt.

Tillräckligt med tid på jobbet för att vara produktiv.

Tillräckligt med tid hemma för att njuta av livet.

Win-win.Höger?

Gör det som passar dig bäst

Den 8 timmar långa arbetsdagen är föråldrad, improduktiv och begränsar dina alternativ. Det är inte det mest effektiva sättet att arbeta, eftersom mycket tid går till spillo.

Tiderna förändras.

Anställda och arbetsgivare anammar ett nytt sätt att arbeta.

Arbetsgivare måste inse att ett nytt sätt att arbeta kommer att ta över och de bör förbereda sig.

Medarbetarna måste inse att de kan välja om den traditionella 8-timmarsarbetsdagen är för dem eller inte.

Det finns så många andra alternativ till den traditionella 8-timmars arbetsdagen. Du kan driva ditt eget företag, bestämma dina egna öppettider och få direkt mer frihet.

Tycker du att det är för mycket att jobba 8 timmar om dagen?

Denna artikel publicerades och publicerades ursprungligen avRadikal BRAND.

Varför det är för mycket att arbeta 8 timmar om dagen - radikal brand (1)

Marjolein Dilven

Marjolein är en finansiell konsult som har byggt upp över €4 000 passiva månadsinkomster och sparar över 70 % av sin inkomst. Läs Radicals inspirerande berättelse,från att ha fastnat i 9-till-5 till att älska livet. Skicka gärna Radical ett meddelande längst ner pådenna sida

Dela på TwitterDela på FacebookDela på PinterestDela på LinkedInDela på Reddit

FAQs

Får man jobba mer än 8 timmar per dag? ›

Allmän övertid får tas ut med maximalt 200 timmar per kalenderår. Extra övertid får tas ut med maximalt 150 timmar per arbetstagare och kalenderår. Allmän och extra övertid får för varje arbetstagare totalt uppgå till som mest 48 timmar under en period om 4 veckor eller 50 timmar per kalendermånad.

Är 8 timmars arbetsdag rimligt i dagens samhälle? ›

Åtta timmars arbetsdag är den standardiserade arbetstiden i dagens samhälle. 79% av alla arbetare i Sverige jobbar enligt 40 timmarsmodellen. Detta betyder åtta timmar - fem dagar i veckan. Hela vårt samhälle och vardag kretsar kring denna åttatimmarsrutin.

Hur många timmar i sträck får man arbeta? ›

Alla anställda ska ha minst elva timmars nattvila (sammanhängande ledighet) varje dygn och minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka. Arbetstidslagen ger också rätt till raster och pauser. Du får arbeta högst fem timmar i följd utan rast.

Hur många timmar får man jobba i sträck utan rast? ›

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Unionen anser att rasten bör vara omkring 60 minuter.

Vad händer om man har för mycket övertid? ›

Din arbetsgivare kan begära 150 timmars övertid från dig, om situationen kräver det. Men bara upp till 50 timmar per månad. Utöver det måste en specifik nödsituation uppstå för att din arbetsgivare ska kunna begära nödfallsövertid. Bryter din arbetsgivare mot reglerna kan de få betala böter.

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare från arbetet? ›

Det finns ingenting som säger att du inte får gå hem tidigare istället för att ta rast, väljer du och din arbetsgivare att ge dig t. ex. 30 min rast en halv timme innan du slutar så är det absolut okej. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vad ingår i 8 timmars arbetsdag? ›

Åttatimmarsdagen innebar införandet av åtta timmars arbetsdag som normalarbetsdag. I Sverige togs beslutet att införa åtta timmars arbetsdag den 4 augusti 1919 av en urtima riksdag, men man arbetade på lördagar fram till 1971. Jordbruket berördes inte av beslutet.

Varför har vi 8 timmars arbetsdag? ›

I Sverige fanns från och med 1881 bara en kunglig förordning gällande minderårigas arbete. Barn över 14 år kunde ännu 1886 tvingas till 12 timmars nattarbete – utan rast. Först år 1919 fattade en urtima riksdag, efter omfattande debatt, beslutet om åtta timmars arbetsdag i Sverige.

När infördes max 8 timmars arbetsdag i Sverige? ›

1919 infördes åtta timmars arbetsdag, 1970 kom beslutet om vår nuvarande 40 timmars arbetsvecka och 1978 fick vi fem veckors semester. Det var inte i går som dagens arbetstidsnormer infördes. 1990 var årsarbetstiden knappt 1 500 timmar.

Är det lagligt att jobba 8 dagar i rad? ›

I vanliga fall ska varje arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 7 dagar, s.k. veckovila. Men arbetsgivaren får göra avvikelse från detta tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren.

När måste man sluta jobba? ›

I dag säger "Lagen om anställningsskydd" att du har rätt att vara kvar i anställningen tills du fyller 68 år. År 2023 kommer LAS-åldern att höjas till 69 år. Det är inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att du kan jobba längre upp i åren.

Hur många timmar får du maximalt arbeta på en vecka? ›

Arbetstiden får i genomsnitt vara högst 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod på 4 månader. Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga 60 timmar under någon enskild vecka.

Har man rätt till rökpaus? ›

Rökpaus på arbetstid

Eftersom en arbetsgivare kan bestämma att det är rökning förbjuden på arbetsplatsen kan en anställd alltså inte lämna arbetsplatsen för att gå ut och röka under en paus. Däremot är detta möjligt under en rast eftersom en rast inte räknas som arbetstid.

Har man rätt till kaffepaus? ›

Alla har rätt till pauser

De flesta kollektivavtal innehåller bestämmelser om mat- och kaffepauser. Arbetstidslagen garanterar matpausen i de fall då kollektivavtalet inte innehåller bestämmelser om pauser eller då det inte finns något kollektivavtal.

Måste man ha 11 timmars dygnsvila? ›

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Hur mycket är för mycket jobb? ›

Hur mycket du får arbeta regleras i arbetstidslagen eller i kollektivavtal. Enligt arbetstidslagen får ordinarie arbetstid vara 40 timmar per vecka. Lagen reglerar två olika former av övertid, allmän övertid och extra övertid. Den allmänna övertiden får högst vara 200 timmar per kalenderår.

Hur många nätter i sträck får man jobba? ›

Dygnsvila. Alla arbetstagare har rätt till elva timmars ledighet som är sammanhängande under en 24-timmarsperiod. Bara om det finns särskilda omständigheter och om arbetet kräver att jobbet måste utföras mellan midnatt och klockan fem får medarbetare jobba under dessa timmar.

Har för mycket att göra på jobbet? ›

Det kan vara väldigt svårt att ge generella råd, men om du upplever en ohälsosam arbetsbelastning bör du lyfta det med din arbetsgivare som har arbetsmiljöansvaret. Alternativt kan du också vända dig till företagets skyddsombud som företräder alla anställda på arbetsplatsen.

Har man rätt till 5 minuters rast per timme? ›

inte lag på att en anställd ska ha 5 minuters paus per timme. Däremot har en arbetstagare, enligt ATL, rätt till rast efter 5 timmars arbete och ska då ha möjlighet att lämna arbetsplatsen. Pauser ska kunna tas under arbetsdagen och räknas in i arbetstiden.

Kan arbetsgivaren neka mig att gå ner i tid? ›

Har jag rätt att gå ner i tid på jobbet? Den som vill gå ner i arbetstid måste få arbetsgivarens godkännande till detta. Som huvudregel inom arbetsrätten är det nämligen arbetsgivaren som bestämmer din arbetstid och som har rätten att definiera, leda och fördela arbetsuppgifter.

Får man jobba mer än 10 timmar per dag? ›

Det finns inget hinder mot att arbeta tio timmar under en dag. Om det sker under en längre period räknas det dock som övertid och för det behöver din arbetsgivare ha särskilda skäl.

Är det olagligt att jobba varje helg? ›

Rent praktiskt kan du arbeta relativt många helger i rad, dock har du alltid rätt till 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? ›

Det generellt långa arbetsdagar men det känns sällan så eftersom jag tycker om mitt jobb. Klockan ringer vid 08.00. Sen väntar kaffe, kaffe och lite mer kaffe. Äter frukost hemma i myskläder (obs måste vara snyggt och bekvämt, typ lyxig pyjamas).

Får man jobba 50 timmar i veckan? ›

En anställd får arbeta övertid högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. En arbetstagare får ha 200 timmars så kallad allmän övertid under ett kalenderår. Arbetstidslagen tar också upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Hur långa arbetsdagar hade man på 1800 talet? ›

Vilket i praktiken innebär att vi är tillbaka på 1800 talet då en 12 timmars arbetsdag var norm. Faktum är att när det engelska parlamentet år 1833 sänkte arbetstiden för barn till 12 timmar per dygn protesterade industrin och menade att fabrikerna skulle gå under.

Vad innebär 40 timmars arbetsvecka? ›

Arbetstid per vecka

Den högsta arbetstiden är 40 timmar per vecka, enligt arbetstidslagen. I många branscher finns kollektivavtal om kortare arbetstider än så. Enligt EU:s minimikrav får den totala arbetstiden under en fyramånadersperiod inte överstiga 48 timmar per vecka.

Vilka länder har 4 dagars arbetsvecka? ›

Spanien, Japan, Skottland och Nya Zeeland är bara några av länderna med storskaliga försök med arbetstidsförkortning och i praktiken fyradagarsveckor.

Har Norge 6 timmars arbetsdag? ›

Normal arbetstid är normalt 7,5 timmars arbetsdag och 37,5 timmars arbetsdag. Huvudregeln enligt arbetsmiljölagen är dock max 9 timmar om dagen och 40 timmar per vecka.

Vad är en normal arbetsdag? ›

Den teoretiska arbetstiden för personer som arbetar heltid i Sverige är 40 timmar per vecka eller 2 080 timmar om året. Den faktiska arbetstiden per sysselsatt är betydligt kortare, under 2021 låg den på 1 444 timmar.

Vilken är den vanligaste arbetstiden i Sverige? ›

40 timmar per vecka är den längsta lagstadgade ordinarie arbetstiden i Sverige. Omkring 79 procent av tjänstemännen och 73 procent av arbetarna jobbar 40 timmar. Mängden övertid har varierat genom åren men har under senare tid stabiliserat sig runt 2-3 procent av totalt antal arbetade timmar.

Hur många timmar är en normal dygnsvila? ›

En normal dygnsvila ska vara minst 11 sammanhängande timmar, den ska finnas inom ett dygn från det att arbetsdagen börjar. Du får också dela upp den i två perioder under förutsättning att den första perioden är minst 3 timmar och den kan placeras fritt under arbetsdagen.

Är det olagligt att jobba 6 dagar i veckan? ›

Det betyder att om du är ledig måndag kan du jobba tisdag till söndag (1 dag vila, sex dagar arbete) och sen fortsätta jobba måndag till lördag för att ha söndag ledig (sex dagar arbete, 1 dag vila).

Får chefen ändra schema utan mitt medgivande? ›

Arbetsgivares rätt att ändra scheman

Att göra ändringar i scheman och dylikt ingår i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. En arbetsgivare ska dock enligt arbetstidslagen ge besked om ändringar minst 2 veckor i förväg (se 12 § arbetstidslagen).

Vad är normalt att få i pension? ›

I genomsnitt tjänade pensionsspararna in 59 800 kronor i allmän pension under det senast deklarerade inkomståret, 2021. Det är en ökning med cirka 3 procent jämfört med 2020.

Varför sjunker pensionen vid 70? ›

– Det är en lägre tjänstepension som ligger bakom de lägre pensionerna och det i sin tur beror på att många av 70 – 75-åringarna har korta uttagstider för sin tjänstepension. 41 procent bland dem som har tjänstepension svarar att de har en uttagstid på 10 år eller kortare för huvuddelen av sina tjänstepensioner.

Vilken tid på året är det bäst att gå i pension? ›

Den bästa månaden är den du väljer själv

Det är, för de allra flesta, den du själv har valt. Nedan ser du vilka månader som var populärast att börja ta ut allmän pension under år 2022. Cirka 13 400 personer började ta ut sin allmänna pension i januari.

Får man jobba 100 timmar i veckan? ›

Hur mycket får man jobba i veckan? Det finns inte heller någon regel som säger att du inte kan arbeta 100 % på ena jobbet och 50 % på andra jobbet. I arbetstidslagen finns det en paragraf, 5 § arbetstidslagen, som innebär att man generellt sett inte får arbeta mer än 40 timmar i veckan.

Hur mycket tjänar man på sovande jour? ›

Arbetstagare har under jourpass rätt att sova i den mån arbetsuppgifterna medger. Jourersättningen är i nuvarande avtal 15 procent av timlön eller 8 minuter som ledig tid (högre vid storhelger).

Hur många timmar jobbar man om man jobbar 100%? ›

En normal heltidsanställning i Sverige är 40 timmars arbetstid per vecka. Heltid är detsamma som 100 procent.

Har man rätt att röka på arbetstid? ›

Arbetstagare ska inte mot sin vilja bli utsatta för passiv rökning på jobbet. Lagen om tobak och liknande produkter innehåller regler om rökfri arbetsmiljö för att skydda arbetstagare. Syftet med regeln om rökfri arbetsmiljö är att människor inte ska utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats.

Vad är det för skillnad på rast och paus? ›

Under rasten får man fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsplatsen. Rasten räknas inte som arbetstid. Utöver rasterna ska de anställda kunna göra kortare avbrott från arbetet, pauser. Under en paus får man inte lämna arbetsplatsen, och pausen räknas som arbetstid.

Får inte snusa på jobbet? ›

Tobaksfri arbetsmiljö

Det finns många arbetsplatser där man har en policy med förbud av alla typer av tobaksprodukter, även snus. Att införa ett totalt tobaksförbud är tillåtet men att förena förbudet med sanktioner om man inte följer förbudet är mer komplicerat.

Får man jobba 8 timmar utan rast? ›

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Unionen anser att rasten bör vara omkring 60 minuter.

Hur många timmar i sträck får man jobba? ›

Alla anställda ska ha minst elva timmars nattvila (sammanhängande ledighet) varje dygn och minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka. Arbetstidslagen ger också rätt till raster och pauser. Du får arbeta högst fem timmar i följd utan rast.

Har man betald rast? ›

Rast är obetald tid och räknas inte in i den ordinarie arbetstiden. Du är inte skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen under rasten. Rast ska ligga så att du inte behöver arbeta mer än fem timmar i följd. Rastens längd och när den äger rum ska vara välkända för arbetstagarna.

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare? ›

Det finns ingenting som säger att du inte får gå hem tidigare istället för att ta rast, väljer du och din arbetsgivare att ge dig t. ex. 30 min rast en halv timme innan du slutar så är det absolut okej. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Är det olagligt att jobba 7 dagar i rad? ›

I vanliga fall ska varje arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 7 dagar, s.k. veckovila. Men arbetsgivaren får göra avvikelse från detta tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren.

Får man jobba 10 timmar? ›

Det finns inget hinder mot att arbeta tio timmar under en dag. Om det sker under en längre period räknas det dock som övertid och för det behöver din arbetsgivare ha särskilda skäl. Jag rekommenderar därför att du frågar din arbetsgivare vilka särskilda skäl denne har för att kräva att du arbetar övertid.

Får man jobba 12 timmar varje dag? ›

att du inte ska behöva arbeta 24 timmar om dygnet säger arbetstidslagen att du ska ha både dygnsvila och veckovila. Dygnsvila: Som arbetstagare ska du ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under en 24-timmarsperiod. Då ska tiden mellan midnatt och klockan fem på morgonen ingå, om du inte arbetar natt.

Hur många timmar ska man jobba på en dag? ›

Den teoretiska arbetstiden för personer som arbetar heltid i Sverige är 40 timmar per vecka eller 2 080 timmar om året. Den faktiska arbetstiden per sysselsatt är betydligt kortare, under 2021 låg den på 1 444 timmar.

Får man jobba 80 timmar i veckan? ›

Arbetstidslagen innehåller regler om hur många timmar per vecka man får arbeta. I Sverige får arbetstiden i allmänhet inte överstiga 40 timmar per vecka. Vissa yrkesgrupper som arbetar inom till exempel sjukvård och räddningsarbete kan undantas från den regeln.

Har man rätt till fem minuters rast per timme? ›

inte lag på att en anställd ska ha 5 minuters paus per timme. Däremot har en arbetstagare, enligt ATL, rätt till rast efter 5 timmars arbete och ska då ha möjlighet att lämna arbetsplatsen. Pauser ska kunna tas under arbetsdagen och räknas in i arbetstiden.

Får man jobba 5 nätter i rad? ›

– Generellt är det viktigt att man får tid för återhämtning efter ett nattpass och att man inte för ofta jobbar flera nätter i rad. Man bör helst undvika helt att jobba fler än tre nätter i rad, säger Per Gustavsson. Det finns en EU-regel som säger att det måste vara minst elva timmar mellan arbetspassen.

Kan man bryta mot dygnsvilan? ›

Med de nya reglerna i offentlig sektor får lokala avtal normalt inte bryta mot reglerna om dygnsvila, och vilan måste ligga mellan arbetspassen. Undantag från dygnsvilan får bara göras om arbetstiden inte kan förläggas på annat sätt i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet.

Hur många timmar jobbar en Heltidsbrandman? ›

– Idag har brandmännen 42 timmar per vecka, och jobbar då antingen natt eller dagtid, eller 48 timmar och jobbar hela dygn, berättar Ove Halvors, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

Varför 174 timmar per månad? ›

Ganska vanligt är också att dela månadslönen med 174 eller 175. Att det varierar så beror bland annat på hur man räknar en heltid. På många arbetsplatser motsvarar en heltid 35 eller 37,5 timmar i veckan, även om det är vanligare med 40.

Hur många timmar per dag är heltid? ›

En vanlig heltidsvecka består av 40 timmar, och en arbetsdag är vanligtvis 8 timmar. Det betyder att vi i Sverige arbetar 235 dagar per år (5 dagar per vecka x 52 veckor minus 25 semesterdagar). Detta är en genomsnittlig uppskattning på hur många arbetsdagar vi jobbar per år.

Kan man jobba mer än 100%? ›

Hur mycket får man jobba i veckan? Det finns inte heller någon regel som säger att du inte kan arbeta 100 % på ena jobbet och 50 % på andra jobbet. I arbetstidslagen finns det en paragraf, 5 § arbetstidslagen, som innebär att man generellt sett inte får arbeta mer än 40 timmar i veckan.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 12/09/2023

Views: 5971

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.